Internetowy Serwis Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze

Witamy w Monarchy Christian Intermarium

INT.IST to serwis wspólnoty Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze.
Informujemy, że:
1. Monarchia Chrześcijańskie Międzymorze to państwo erygowane na prawie kościelnym. Monarchia, której formą rządów jest monarchia konstytucyjna, ograniczona i dziedziczna, posiada Obywateli Monarchii, którzy z własnej woli nimi są, oraz posiada suwerenność pochodzącą od osoby Suwerena Monarchii.
2. Naszą misją jako podmiotu prawa międzynarodowego o specjalnym charakterze, bez terytorialnym jest:
A. Pielęgnować  najświętsze wartości jakimi pozostają  Bóg,  święta religia chrześcijańska i Państwo Prawa.
B. Przestrzegać prawa, wolności i sprawiedliwości w imię Boga Wszechmogącego.
C. Bronić  świętego chrześcijaństwa przed wszelkimi niebezpieczeństwami i atakami.
D. Zachowywać porządek państwowy ustanowiony dla ochrony praw przyrodzonych przynależnych Dziecku Bożemu.
E. W duchu chrześcijańskim charytatywnie pomagać bliźniemu w potrzebie lub odrzuconemu przez społeczeństwa.
F. Na chrześcijańskim fundamencie zbudować Unię krajów Międzymorza - Unię Międzymorza M.CH.I.
G. Działać na rzecz zatrzymania laicyzacji i ateizacji w międzymorzu.
3. Serwisem www.int.ist administruje Administrator Monarchy Christian Intermarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie działająca dla osiągnięcia zysku, KRS - 0000334229.

Więcej informacji na stronie: www.gov.ist

Monarchia Chrześcijańskie Międzymorze przesyła serdeczne pozdrowienia dla osób honorowych i szlachetnych.